Tại sao phải tái cấu trúc doanh nghiệp?

Resources

3 vấn đề về Resources: Tìm kiếm resources mới; Phân bổ resources; Tối ưu hóa resources. Chúng tôi giải quyết hai phần ba resources và tại KCP, chúng tôi gọi là “Tái cấu trúc tổ chức”

Khi nào bạn cần tái tạo lại cơ cấu tổ chức?

Tại sao cơ cấu tổ chức ban đầu không phù hợp với hoạt động hiện tại của doanh nghiệp?

Lợi ích của việc tái cấu trúc công ty?

Kết quả đạt được khi tái cấu trúc?

Tại sao phải tái cấu trúc cho doanh nghiệp ?

Tái cấu trúc doanh nghiệp có thể được quan tâm bởi nhu cầu thay đổi cơ cấu tổ chức, mô hình kinh doanh của công ty hoặc có thể thay đổi theo tầm nhìn chiến lược của chủ doanh nghiệp.

Các công ty tái cấu trúc vì nhiều lý do:

  • Để giảm chi phí
  • Tập trung vào các sản phẩm hoặc tài khoản chính
  • Kết hợp công nghệ mới
  • Để sử dụng tài năng tốt hơn
  • Để cải thiện lợi thế cạnh tranh
  • Để tách ra khỏi một công ty con
  • Hợp nhất với một công ty khác Để giảm hoặc củng cố nợ

Lợi ích của việc tái cấu trúc doanh nghiệp?

Lợi ích của việc tái cấu trúc công ty

Có rất nhiều lợi ích cho việc tái cấu trúc cho doanh nghiệp.

  • Một số lợi ích như là tài chính: làm sống lại một doanh nghiệp đang suy giảm, tăng giá trị của công ty và chuẩn bị bán hoặc chuyển giao cho thế hệ tiếp theo.
  • Các lợi ích khác liên quan đến việc đạt được lợi thế cạnh tranh: giúp công ty tự định vị tăng trưởng, cho phép mở rộng sang các khu vực địa lý khác. Tuy nhiên, hai từ tổng hợp những lợi ích tổng thể của tái cấu trúc doanh nghiệp: tồn tại và thành công.

 

Thời gian cần thiết để hoàn thành quá trình tái cấu trúc công ty có thể phụ thuộc vào việc tái cấu trúc có phù hợp hay không

Bất kể lý do cho việc tái cấu trúc công ty là gì nhưng kế hoạch xuất sắc là điều cần thiết. Tranh thủ sự hướng dẫn của một chuyên gia có trình độ ở giai đoạn lập kế hoạch là rất quan trọng để đảm bảo tái cấu trúc thành công.

 

Giai đoạn tái cấu trúc cho doanh nghiệp:

Quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp rơi vào các giai đoạn sau:

Xác định những khu vực cần được cơ cấu lại

Xác định các điểm yếu và tạo các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn chi tiết để khắc phục các điểm yếu này thông qua những khu vực cần được cơ cấu lại

Thực hiện hành động khắc phục ngắn hạn

Tính toán và đảm bảo kinh phí

Tái cấu trúc:

Đánh giá kết quả

Thông thường các công ty không có nhiều thời gian để lập kế hoạch và thực hiện tái cấu trúc. Tái cấu trúc bao gồm các chi tiết liên quan đến nhà cung cấp và người tiêu dùng, cổ đông và các mối quan hệ tài chính, nhân viên và hàng tồn kho, kiểm soát chất lượng và tác động môi trường, thiết bị và công nghệ, và quản lý và tiếp thị. Tất cả các lĩnh vực này cần suy nghĩ và xem xét cẩn thận để xác định việc tái cấu trúc công ty sẽ ảnh hưởng đến từng người như thế nào. Các công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn khi đối phó với những thay đổi thường xuyên trong nền kinh tế ngày nay, và tái cấu trúc công ty có thể là một câu trả lời ngắn hạn và dài hạn để duy trì khả năng tồn tại của công ty. Cho dù lý do tái cấu trúc công ty là để giải quyết vấn đề doanh nghiệp hay tái định vị chiến lược cho tương lai, các chuyên gia tại KC Partnership Consultant có thể giúp chủ doanh nghiệp giải quyết những vấn đề thách thức này.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm.

KC Partnership Consultant