Xây dựng chế độ kiểm soát nội bộ trong tổ chức

Hãy xem sơ đồ “thiết kế cấu trúc tổ chức” sau đây:

Integration

Các yếu tố kiểm soát cùng với các yếu tố phối hợp nằm trong “intergration” (Integration / integration factor)

Vậy chế độ điều khiển được hiểu như thế nào?

– Thời khoá biểu hàng ngày

– Chế độ báo cáo và các bước đảm bảo duy trì hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.

Ngoài ra, chế độ kiểm soát cũng được thiết lập bằng cách đặt mục tiêu hoàn thành công việc và đo lường kết quả khi công việc hoàn thành để xem xét các lỗi khác trong quy trình thực hiện và thực hiện các biện pháp khắc phục (nếu cần).

Người quản lý có thể “ngầm” hiểu rằng:

“Những gì không đo lường kết quả, bạn không thể quản lý công việc đó.”

“Những gì đã được đo lường, nó đã được thực hiện”

Hiệu suất và kiểm soát tam giác được thực hiện :

Đây là phương pháp kiểm soát truyền thống mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên áp dụng Từ chiến lược phát triển cơ cấu kinh doanh và sau đó chúng tôi có các mục tiêu hành động số 1 – liên quan đến thị trường và khách hàng. Kết quả đo lường của các mục tiêu hành động này là tài chính (doanh thu, chi phí, lợi nhuận, v.v.)

Sau đó, chúng tôi có thể xem xét mục tiêu hành động số 2 – đo lường sự hài lòng của khách hàng, trong nội bộ chúng tôi có thể linh hoạt đáp ứng các tiêu chí để đáp ứng các thay đổi về nhu cầu của người tiêu dùng. cho các dòng sản phẩm khác nhau, chúng tôi có hoặc không. Kết quả đo của mục tiêu hành động này được đo bằng hiệu suất làm việc. Sau đó, chúng ta có thể xem xét các mục tiêu hành động cấp thấp hơn, đo lường chất lượng sản xuất. Điều đó có nghĩa là chúng tôi có một hệ thống kiểm soát chất lượng. Bạn phải nhìn vào giao hàng. Cho dù các sản phẩm được giao, hoặc các dịch vụ được giao đúng thời gian, thời trang. Bạn nhìn vào thời gian xử lý, liệu chúng ta có thể thực sự xử lý các đơn đặt hàng này như mong đợi hay không. Và chúng tôi cũng xem xét liệu chúng tôi có lãng phí bất kỳ tài nguyên nào của mình không. Biện pháp kiểm soát cổ điển này rất đơn giản và dễ áp ​​dụng cho các hoạt động kinh doanh.

Hãy trải nghiệm hoặc gọi cho chúng tôi để được tư vấn.