KC Partnership

About Us

KC Partnership được thành lập bởi ông Ken Châu. Công ty hiện đang tập trung vào việc tái cấu trúc tổ chức kinh doanh ở Đông Nam Á.

Read the full story

KC Partnership

Chúng tôi mong đợi gì ?

newsletter

Subscribe to my newsletter and be always up to date!

Contact

Any questions? Give me a call

228 Park Ave S, New York, NY 10003-1502, US