Category Archives: CHIẾN LƯỢC

Khi khách hàng chỉ quay lại vì chương trình khuyến mãi

Khi khách hàng chỉ quây lại vì chương trình khuyến mãi

Đừng lạm dụng chương trình tiếp thị và khuyến mãi, hãy tập trung vào sản phẩm dịch vụ Khách hàng có thể đến vì chương trình tiếp thị và khuyến mãi nhưng họ sẽ quay lại vì sản phẩm dịch vụ chất lượng Các chương trình tiếp thị và khuyến mãi mà doanh nghiệp bán […]