Dịch vụ tư vấn quản lý hồ sơ

Các vấn đề mà bạn gặp phải :

 • Quản lý khối lượng hồ sơ dự án
 • Lưu trữ hồ sơ không khoa học
 • Hồ sơ lưu trữ ko an toàn
 • Thiếu phân cấp trong quản lý hồ sơ
 • Thiếu tính bảo mật trong lưu trữ hồ sơ
 • Cập nhật không linh hoạt và loạn phiên bản cũ mới
 • Thiếu quy định soạn thảo, đánh số
 • Công văn đến, công văn đi chưa được phân loại và sắp xếp
 • Hồ sơ lưu trữ quá nhiều, lộn xộn
 • Mất thời gian tìm kiếm

Giải pháp

Dịch vụ quản lý hồ sơ  cung cấp giải pháp quản lý luồng hồ sơ dữ liệu của dự án của bạn và đảm bảo rằng tài liệu chính xác có sẵn cho đúng người vào đúng thời điểm. KC Partnership có những chuyên gia kiểm soát tài liệu giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực dự án trọng tâm là:

 • Để duy trì một hệ thống thư viện tài liệu có tổ chức và có thể truy cập được
 • Để tải lên tài liệu kỹ thuật trong công cụ kiểm soát tài liệu cụ thể của khách hàng
 • Để cải thiện hiệu quả quy trình làm việc và giao tiếp
 • Để ngăn chặn việc sử dụng các tài liệu và phiên bản tài liệu không chính xác
 • Để duy trì kiểm soát thay đổi tài liệu và ghi lại tất cả các thay đổi tài liệu, lịch sử và phân phối
 • Để đảm bảo tuân thủ quy định và ngành thông qua các thủ tục quy trình làm việc và báo cáo thời gian thực
 • Để đảm bảo việc quản lý và bảo mật tài liệu
 • Để thiết lập hỗ trợ đào tạo và tham khảo cho nhân viên kỹ thuật

Liên hệ  ngay KC Partnership nếu bạn cần hỗ trợ dịch vụ tư vấn quản lý hồ sơ nhé

—————————————-

KC Partnership Consultant