Tag Archives: năng lực nhân sự

Đánh giá năng lực nhân sự

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN SỰ KHÔNG CÒN CHỈ LÀ MỘT BẢN GHI ĐIỆN TỬ HOẶC MẢNH GIẤY CÓ XẾP HẠNG; ĐÓ LÀ CHUYỂN ĐỔI HÀNG NGÀY – MỘT DÒNG KẾT NỐI LIÊN TỤC GIỮA NGƯỜI QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN LÀM VIỆC CÙNG NHAU TRONG TỔ CHỨC CỦA BẠN Khi Brian Jensen nói với […]