Tag Archives: 5 ly do tại sao văn hoá doanh nghiệp là quan trọng

5 lý do tại sao văn hoá doanh nghiệp là quan trọng

Văn hoá doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là gì? Văn hoá doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hoá được gây dựng nên trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, trở thành cái dấu ấn, các quan niệm và tập quán, truyền thống ăn sâu vào hoạt động của doanh […]