OKRs là gì ?

OKRs

OKRs (Mục tiêu và Kết quả then chốt) là phương pháp quản trị bằng mục tiêu (Objective) và các Kết quả chính (Key Results)là một giao thức thiết lập mục tiêu hợp tác, đơn giản nhưng mạnh mẽ dành cho các doanh nghiệp, nhóm và thậm chí cả cá nhân, được các tổ chức trên khắp thế giới dựa vào để thúc đẩy (trong số những thứ khác) tập trung, liên kết và gắn kết chiến lược.

Đó là một phương pháp quản lý giúp đảm bảo các nỗ lực được tập trung vào các vấn đề quan trọng giống nhau trong toàn tổ chức và là sự thay đổi cơ bản trong cách các tổ chức suy nghĩ về việc thiết lập và đạt được các mục tiêu chiến lược đòi hỏi sự tự nhận thức về văn hóa và cam kết từ trên xuống dưới. Nói một cách đơn giản, OKRs sẽ chuyển đổi tổ chức.

OKRs thường được kết hợp với việc cung cấp toàn bộ chiến lược công ty của một tổ chức, sự công nhận ngày càng tăng rằng nó cũng có hiệu quả cao trong việc tập trung các doanh nghiệp và nhóm vào việc thực hiện các mục tiêu thay thế của công ty.

OKRs bao gồm các Mục tiêu (các tuyên bố định tính phác thảo những gì bạn muốn đạt được và phản ánh các ưu tiên, mục tiêu và ý định kinh doanh hiện tại) và Kết quả chính (các tuyên bố định lượng theo dõi và đo lường rõ ràng việc đạt được các mục tiêu đó). Khi tất cả các Kết quả chính cho một Mục tiêu được hoàn thành, theo định nghĩa, Mục tiêu đó sẽ được hoàn thành.

Lợi ích của OKRs

Những lợi ích chính của việc triển khai OKRs thường được gọi là siêu năng lực nó.

Trách nhiệm giải trình

Tính toàn quyền của OKRs và các hoạt động cơ bản, cả từ trên xuống và từ dưới lên

Minh bạch

Các tổ chức trưởng thành nhất sẽ hoàn toàn minh bạch về OKRs của tổ chức và hiệu suất của nó đối với họ

Alignment – Căn chỉnh

Đảm bảo rằng mọi người đều đi theo cùng một hướng để giảm thiểu lãng phí và thúc đẩy tinh thần đồng đội

Stretching – Kéo dài (Kéo giãn)

Yêu cầu tạo OKRs đầy thách thức giúp cải thiện hiệu suất

Focus – Tập trung

Ưu tiên một số mục tiêu chính sẽ thúc đẩy doanh nghiệp tiến lên một cách rõ ràng: điều gì quan trọng nhất

Tương tác

Mời mọi người trong toàn tổ chức đóng góp và chia sẻ những thành công trong tương lai của tổ chức đảm bảo cảm giác sở hữu và thuộc về

Ngoài ra, OKRs có thêm các lợi ích ngược dòng và xuôi dòng nhờ các đặc tính linh hoạt, chẳng hạn như cho phép các tổ chức lặp lại nhanh chóng các chiến lược của họ, cải thiện tốc độ thực hiện, tạo ra các luồng công việc ít gián đoạn hơn, hỗ trợ văn hóa tham gia toàn diện nơi nhân viên ở tất cả các cấp đóng góp rõ ràng hơn vào hiệu quả hoạt động của tổ chức, đồng thời tạo ra sự sáng tạo và đổi mới. Việc áp dụng các công cụ hỗ trợ công nghệ phù hợp đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường hơn nữa những lợi ích nội tại này.

—————————————

KC Partnership Consultant