Tag Archives: Sự phát triển năng lực lãnh đạo

Sự phát triển năng lực lãnh đạo sẽ trông như thế nào trong kỷ nguyên Hybrid

Sự phát triển lãnh đạo truyền thống cho chúng ta biết rằng 70% việc học hỏi xảy ra thông qua trải nghiệm thực tế, 20% thông qua phản hồi và 10% thông qua đào tạo chính thức. Nghiên cứu được thực hiện trong ba năm qua chỉ ra một giải pháp thay thế – và, […]