Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH

Limited Company

Công ty TNHH là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận (Luật Doanh nghiệp). Chủ sở hữu công ty và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt. Trước pháp luật, công ty là pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có không quá 50 thành viên cùng góp vốn thành lập và công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi nghĩa vụ tài sản của công ty.

Quy trình thành lập công ty TNHH

 1. Chuẩn bị tiền đề cho việc thành lập công ty TNHH gồm có:
 • Chuẩn bị trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của công ty.
 • Vốn thành lập công ty.
 • Lựa chọn người đại diện theo pháp luật của công ty. 
 • Lựa chọn ngành nghề kinh doanh.
 • Đặt tên công ty.
 • Chuẩn bị chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) bản sao có công chứng của người đại diện theo pháp luật, thành viên/cổ đông để thực hiện đăng ký kinh doanh.

2. Soạn hồ sơ và nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH cho cơ quan có thẩm quyền.

3. Khắc dấu.

4. Đăng báo.

5. Đăng ký mã số thuế.

Mô hình cơ cấu tổ chức của công ty TNHH

Theo Luật Doanh nghiệp, có 2 loại mô hình cơ cấu tổ chức là:

1. Cơ cấu tổ chức của công ty bao gồm: Chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Cơ cấu tổ chức của công ty gồm: HĐTV( Hội đồng thành viên), Giám đốc, Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Việc xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức của công ty TNHH là  bước đi quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của công ty và có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của doanh nghiệp.

KC PARTNERSHIP cung cấp gói dịch vụ tư vấn mô hình cơ cấu tổ chức công ty TNHH cam kết mang tới cho doanh nghiệp bộ máy quản trị hiệu quả, đưa doanh nghiệp phát triển bền vững trong tương lai.

KC Partnership Consultant

 • Web: https://kcpconsultant.com
 • Địa chỉ: 62A Phạm Ngọc Thạch P.6 Q.3 TP HCM
 • Hotline: 0989.676.498 
 • Email: info@kcpconsultant.com