Vòng đời doanh nghiệp

VÒNG ĐỜI DOANH NGHIỆP

Khởi nghiệp – Phát triển – Cũng cố, mở rộng – Trưởng thành


Vòng đời của doanh nghiệp cũng giống như là 1 sản phẩm. Hầu hết các doanh nghiệp ai cũng biết đến điều đó nắm bắt được những đặc điểm từng giai đoạn với KC Partnership trong vòng đời doanh nghiệp:

Các đặc điểm Giai đoạn khởi nghiệp Giai đoạn phát triển Giai đoạn củng cố, mở rộng Giai đoạn

trưởng thành

Cơ cấu tổ chức Tạm thời, chưa chính thức Bắt đầu có vài quy trình, có phân bổ ngân sách Chính thức hóa quy trình, có phân công lao động, có các điểm chuyên biệt trong cơ cấu tổ chức Chuẩn hóa các quy trình làm việc (theo tiêu chuẩn ngành)
Sản phẩm/ Dịch vụ Không đa dạng Ngoài sản phẩm chủ đạo, xuất hiện thêm các sản phẩm đi kèm Có nhiều dòng sản phẩm/ dịch vụ Đa sản phẩm/ dịch vụ
Hệ thống kiểm soát Do cá nhân chủ sở hữu quyết định Có thêm sự đóng góp của các cá nhân khác Phi cá nhân, mang tính hệ thống cao Mở rộng cho từng loại sản phẩm và bộ phận
Sự sáng tạo trong công việc Do tư duy của cá nhân chủ sở hữu Có thêm sự đóng góp của quản lý tầm trung Phân chia thành nhiều nhóm Có các bộ phận nghiên cứu và phát triển chuyên biệt
Mục tiêu của tổ chức Tồn tại Tăng trưởng Ổn định nội tại, mở rộng thị trường Chú trọng vào uy tín của tổ chức, hoàn thiện cơ cấu tổ chức
Ban lãnh đạo Có tính cá nhân Có định hướng phát triển Phân quyền có kiểm soát Chú trọng vào đội nhóm

Vòng đời doanh nghiệp:

Giai đoạn khởi nghiệp

Cơ cấu tổ chức:

Sản phẩm dịch vụ:

Hệ thống kiểm soát:

Sáng tạo:

Mục tiêu:

Ban lãnh đạo:

Tạm thời chưa chính thức

Không đa dạng

Cá nhân chủ sở hữu quyết định

Tư duy cá nhân củ sở hữu

Tồn tại

Có tính cá nhân

Giai đoạn phát triển

Cơ cấu tổ chức: Có vài quy trình có phân bổ ngân sách

Sản phẩm dịch vụ: Có thêm các sản phẩm đi kèm ngoài sản phẩm chủ đạo

Hệ thống kiểm soát: Có thêm sự đóng góp của các cá nhân khác

Sáng tạo: Phân chia thành nhiều nhóm

Mục tiêu: Tăng trưởng

Ban lãnh đạo: Có định hướng phát triển

Giai đoạn củng cố và mở rộng

Cơ cấu tổ chức Chính thức hóa quy trình, có phân công lao động, có các điểm chuyên biệt trong cơ cấu tổ chức

Sản phẩm dịch vụ Có nhiều dòng sản phẩm/ dịch vụ

Hệ thống kiểm soát Phi cá nhân, mang tính hệ thống cao

Sáng tạo Phân chia thành nhiều nhóm

Mục tiêu Ổn định nội tại, mở rộng thị trường

Ban lãnh đạo Phân quyền có kiểm soát

Giai đoạn trưởng thành

Cơ cấu tổ chức : Chuẩn hóa các quy trình làm việc theo tiêu chuẩn ngành

Sản phẩm dịch vụ : Đa dạng sản phẩm/ dịch vụ

Hệ thống kiểm soát : Mở rộng cho từng loại sản phẩm và từng bộ phận

Sáng tạo : Có các bộ phận nghiên cứu và phát triển chuyên biệt

Mục tiêu : Chú trọng vào uy tín của tổ chức, hoàn

thiện cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo : Chú trọng vào đội nhóm

Vậy sau giai đoạn trưởng thành các doanh nghiệp cần làm gì ? 

Tái sinh – Ổn định – Suy thoái 

Liên hệ chúng tôi nếu bạn cần tư vấn. 

  • Tư Vấn KC Partnership
  • 62A Phạm Ngọc Thạch Phường 6 Quận 3
  • Hotline: 0989676498
  • Website: kcpconsultant.com
  • Email: info@kcpconsultant.com