Lập kế hoạch kinh doanh cho nhà hàng

Lập kế hoạch kinh doanh cho nhà hàng

Lập kế hoạch kinh doanh cho nhà hàng 

Chúng tôi chuẩn bị kế hoạch kinh doanh, quảng cáo chiêu hàng và các mô hình tài chính được thiết kế riêng để huy động vốn đầu tư, đảm bảo khoản vay ngân hàng, xin thị thực hoặc mở đường thành công một cách chiến lược. Từng giúp đỡ các khách hàng từ những người mới thành lập đến các tập đoàn lớn trên toàn cầu, tôi hiểu chính xác cách mà đối tượng mục tiêu của bạn sẽ xem xét kế hoạch kinh doanh của bạn để luôn mang lại kết quả rõ ràng.
 
 Kế hoạch kinh doanh này được thiết kế riêng cho các nhà hàng và quán ăn.

 Kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh sẽ bao gồm:

 1) Tóm tắt điều hành (Mục tiêu, Chìa khóa thành công, Mục tiêu tài trợ, Tổng quan thị trường) 
2) Tóm tắt công ty 
3) Phân tích thị trường hoàn chỉnh (Quy mô thị trường, Tăng trưởng thị trường, Định nghĩa thị trường, Phân khúc thị trường) 
4) Tóm tắt Chiến lược và Thực hiện
 5) Tóm tắt quản lý 
6) Phân tích SWOT 
7) Kế hoạch Tiếp thị Toàn diện 
8) Hoàn thành kế hoạch tài chính

Một kế hoạch tài chính hoàn chỉnh sẽ bao gồm:

1) Lãi và lỗ (hàng năm và hàng tháng) 
2) Bảng cân đối kế toán (hàng năm và hàng tháng) 
3) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (hàng năm và hàng tháng) 
4) Phân tích hòa vốn 
5) Phân tích tỷ lệ 
6) Mô hình dự báo doanh thu 
7) Phân tích độ nhạy 
8) Đồ thị và biểu đồ có liên quan
 
Chúng tôi mong muốn được nghe phản hồi từ bạn. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào.

—————————————

KC Partnership Consultant