Tag Archives: Làm cách nào để cuộc họp trở nên hiệu quả

Làm cách nào để cuộc họp trở nên hiệu quả ?

Phòng Họp Hiệu Quả

Để cuộc họp hiểu quả thì trong phòng họp của bạn nên có mặt 4 nhân vật sau: Voice, người đưa ra đề tài cần thảo luận. Người voice có thể là người chủ trì cuộc họp hoặc một thành viên tham gia dự họp. Người voice đưa vấn đề mà tất cả mọi người […]