Tag Archives: Đào tạo kỹ năng giao tiếp cho doanh nghiệp

Đào tạo kỹ năng giao tiếp cho doanh nghiệp

dao-tao-ky-nang-giao-tiep-cho-doanh-nghiep

Mục tiêu chính của khóa đào tạo: Xác định được những giá trị, suy nghĩ, cảm xúc, hành vi cần có để trở thành một người hợp tác hiệu quả Xác định các yếu tố “sống còn” của nhóm để xây dựng sự hợp tác giữa các nhóm trong tổ chức Giao tiếp là hoạt […]