Tag Archives: chiến lược hoàn thành công việc trong thời gian ngắn

5 Chiến lược hoàn thành công việc trong thời gian ngắn

5 Chiến lược hoàn thành công việc trong thời gian ngắn

Bạn có nhiều việc phải làm hơn so với thời gian hiện tại cho phép. Bạn mọi thứ để công việc được hoàn thanh nhanh bằng nhiều cách ưu tiên các công việc theo thứ tự khẩn cấp , không khẩn cấp, quan trọng , không quan trọng,… Bạn đã cố gắng tập trung. Tiếp […]