Tag Archives: 7 bước lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp

7 Bước lập kế hoạch kinh doanh cho doanh nghiệp

7 Bước lập kế hoạch kinh doanh

7 BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO DOANH NGHIỆP 1. Tóm tắt ý tưởng lên 1 trang giấyHãy sử dụng Canvas để tóm tắt ý tưởng kinh doanh của bạn 2. Hãy mô tả chiến lược kinh doanhPhác thảo ngắn gọn và rõ ràng mục đích kinh doanh, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị […]