Thông điệp mùa Corona Virus

Thông điệp mùa Corona Virus

THÔNG ĐIỆP MÙA CORONA VIRUS

Thân gởi quý khách hàng và đối tác,

Tình hình dịch bệnh COVID-19 khó có thể lắng xuống trong tương lai gần và chắc chắn đã và sẽ gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế toàn cầu.

Suy thoái kinh tế bây giờ không còn là một suy đoán mà đã là một thực tế với thị trường chứng khoán toàn cầu hiện nay, giá dầu giảm và các khoản nợ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã cắt giảm lãi suất vay xuống gần như bằng không.


Chúng ta phải làm gì:

Nhân Viên KCP mùa Corona Virus

1) Kiểm soát việc sử dụng các nguồn lực. Doanh số bán hàng đã giảm đáng kể nên việc sử dụng các nguồn lực cần được xem xét cẩn thận và điều chỉnh hợp lý. Cần xem xét lại các kế hoạch tuyển dụng và các kế hoạch này không nên chỉ dựa trên ngân sách như ban đầu. Tất cả các yêu cầu tuyển dụng mới phải được điều chỉnh và trình lên cấp cao nhất phê duyệt.

2) Tiết kiệm chi phí. Chúng ta phải thắt lưng buộc bụng và chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Xem xét và kiểm soát các khoản chi phí đang chờ phê duyệt. Hãy làm việc với tất cả các đối tác để xem xét lại các khoản chi phí và tìm kiếm biện pháp cắt giảm chi phí trong ngân sách hoạt động của năm.

3) Đối với các công ty thành viên trong các tập đoàn, phải giám sát doanh nghiệp đúng cách và chặt chẽ, cố gắng thu hồi các khoản nợ quá hạn. Chúng ta cần xem xét cẩn thận và đưa ra quyết định dựa trên những suy nghĩ thấu đáo, cố gắng hết sức để duy trì “bottom line” ở mức tối thiểu có thể chấp nhận được.

4) Sẵn sàng nguồn lực khi thị trường phục hồi. Mọi người hãy duy trì sự sẵn sàng cho quá trình phục hồi. Mặc dù chúng ta đang thực hiện các biện pháp đối phó chặt chẽ hơn và thận trọng trong hoàn cảnh dịch bệnh, chúng ta cũng phải giữ thái độ tích cực và bắt đầu suy nghĩ làm thế nào chúng ta có thể đáp ứng nhanh nhất ngay khi nền kinh tế thoát khỏi suy thoái và chuyển sang hồi phục.

Hãy luôn an toàn và mạnh mẽ.