Tag Archives: Sử dụng Analytics như thế nào?

Công ty của bạn sử dụng Analytics như thế nào?

Hầu hết mọi công ty đều cố gắng tận dụng dữ liệu và phân tích, nhưng phần lớn các lãnh đạo cấp cao không cảm thấy rằng tổ chức của họ đang đạt được thành công. Điều gì ngăn cách các nhà lãnh đạo với các công ty bị tuột dốc này và làm thế […]