Làm thế nào để tài trợ cho một giao dịch M&A?

How to finance an Acquisition ?

Financing an Acquisition

Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu những cách khác nhau mà người mua có thể sử dụng để tài trợ cho hoạt động mua lại. Cụ thể, họ có thể sử dụng tiền mặt, vốn vay hoặc vốn chủ sở hữu. Bắt đầu sử dụng tiền mặt, đối đầu với những người mua chiến lược có số tiền dư mặt dư thừa trong bảng cân đối kế toán, đây được coi là một công thức tài chính hỗ trợ chi phí thấp. Lý do là họ không phải trả bất kỳ khoản thu nhập nào từ việc sử dụng tiền mặt và không phải trả phí bắt buộc liên quan.
 
Tuy nhiên, thông thường thì việc sử dụng tiền mặt trên bảng cân đối kế toán sẽ không đủ để tài trợ cho toàn bộ quá trình mua lại, trừ khi đó là một giao dịch tương đối nhỏ. Để đáp ứng nhu cầu hỗ trợ tài chính, họ có thể sử dụng nợ, có thể là hạn mức tín dụng chưa được sử dụng hoặc huy động vốn thông qua vay mới. Có nhiều loại công cụ nợ có thể được xem xét, từ nợ ngân hàng, trái phiếu, phiếu bầu cho đến chứng từ chuyển đổi. Quy mô giao dịch, hồ sơ tín dụng, lãi suất mong muốn và các yếu tố khác sẽ quyết định loại nợ được sử dụng.
 
Cuối cùng, họ nói về tài chính hỗ trợ chủ sở hữu vốn, có thể thông qua việc phát hành cổ phiếu mua lại cho cổ đông hiện tại hoặc bằng cách bán cổ phiếu cho nhà thứ ba thứ tư. Người mua thường sử dụng chủ sở hữu vốn khi giá cổ phiếu của họ đang ở mức cao và khả năng thanh toán nợ ở chế độ hạn chế. Cổ phiếu có thể được sử dụng trong các giao dịch sáp nhập với biểu thức cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Mặc dù cổ đông thường ưa chuộng thanh toán bằng tiền mặt hơn, nhưng đôi khi lựa chọn cổ phiếu có thể hấp dẫn họ thực hiện các kiểm tra về thuế và sự tác động của các giá trị cộng thêm.

———–

KC Partnership Consultant

62A Phạm Ngọc Thạch P.Võ Thị Sáu Q.3 TP HCM

Hotline: 0989.676.498

Email: info@kcpconsultant.com

Website: kcpconsultant.com