Deal structure

Deal structure

Deal structure

Hãy đàm phán về cấu trúc đồng thuận, với hai bài chọn chủ yếu là mua tài sản hoặc mua cổ phiếu. Người mua thường xuyên ưa thích mua tài sản, trong khi người bán thích mua hoặc bán cổ phiếu. Hãy xem xét từng lựa chọn để có cái nhìn sâu hơn về lý do tại sao mỗi phương án được ưa thích.
 
Trong trường hợp mua tài sản, người mua cam kết mua toàn bộ hoặc một số tài sản được lựa chọn, đồng thời giả định mọi nghĩa vụ nợ được lựa chọn. Thường thì điều này sẽ khắc phục các khoản nợ có ý nghĩa và rủi ro cho người bán. Kết quả thường là hai lớp áp thuế cho người bán, bao gồm thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, trừ khi công ty được bán được tổ chức dưới dạng thực thi thông tin như S-Corp hoặc LLC. Người mua có lợi nhờ cơ hội giảm thuế thu nhập tương lai thông tin cơ sở giá trị của tài sản được mua lại.
 
Quay lại với việc mua cổ phiếu, người mua cổ phiếu của công ty, đồng thời đảm bảo nhận tất cả tài sản và nghĩa vụ nợ. Do đó, người bán toàn bộ nghĩa vụ nợ và chuyển tiếp sang người mua. Không có thuế kép đối với người bán, chỉ có thuế cổ đông. Người mua thì không phải trải qua quá trình phức tạp trừ khi có một cuộc bầu cử đặc biệt được thực hiện, thường là trong trường hợp công ty bán là một thực thể thông hành như S-Corp hoặc LLC.
 
Điều này đôi khi giảm bớt sự phức tạp và số lượng đồng thuận cần thiết, là một trong những lợi ích của lựa chọn mua cổ phiếu.

———–

KC Partnership Consultant

62A Phạm Ngọc Thạch P.Võ Thị Sáu Q.3 TP HCM

Hotline: 0989.676.498

Email: info@kcpconsultant.com

Website: kcpconsultant.com