7 vấn đề tái cấu trúc doanh nghiệp bất động sản

7 vấn đề tái cấu trúc doanh nghiệp bds

7 Vấn đề chính khi tái cấu trúc doanh nghiệp bất động sản

Trong ngắn hạn, thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn. Và những việc cần thực hiện hiện tại như tái cấu trúc là hoàn toàn cần thiết. song muốn phát triển đường dài, doanh nghiệp cần biết chủ động, linh hoạt tái cấu trúc trong từng thời điểm.

1 xem xét lại tuyên bố chiến lược

Một tuyên bố chiến lược nên giải thích mục tiêu, phạm vi và lợi thế cạnh tranh của công ty bạn trong một thị trường cụ thể. Nó cũng nên thúc đẩy và truyền cảm hứng cho nhân viên ở mọi cấp độ chuyên môn, vì tuyên bố chiến lược được viết tốt có thể giúp họ hiểu vai trò cá nhân của họ trong việc thực hiện chiến lược. Những loại tuyên bố này giữ cho các công ty và tổ chức tập trung và có tổ chức, đồng thời chúng có thể giúp nhân viên đặt mục tiêu cho tương lai.

Tuyên bố chiến lược thường bao gồm các yếu tố như sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, mục tiêu, đối tượng khách hàng, cách tiếp cận thị trường, các ưu điểm cạnh tranh và phương pháp cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ,…

2 Xem xét các key process

Key process là những quy trình, hoạt động hoặc công việc quan trọng và cần thiết để hoạt động hiệu quả và thành công của một tổ chức. Những key process được xác định thông qua việc phân tích và đánh giá quá trình kinh doanh và sản xuất của tổ chức, để xác định những hoạt động có ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ, hiệu quả vận hành và đội ngũ nhân viên. Các key process cần được thiết kế, tối ưu hóa và đảm bảo tuân thủ các quy trình và tiêu chuẩn để đảm bảo rằng tổ chức hoạt động hiệu quả và cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao. Ví dụ về các key process trong các tổ chức và doanh nghiệp bao gồm quản lý khách hàng, quản lý chuỗi cung ứng, quản lý sản xuất, quản lý tài chính, và quản lý nhân sự.

3 Xem xét sản phẩm dịch vụ

Để xem xét sản phẩm dịch vụ, bạn cần xác định rõ từng yếu tố cấu thành sản phẩm/dịch vụ và đánh giá chúng. Sau đây là một số yếu tố cần xem xét:

Tính năng: Sản phẩm/dịch vụ có đáp ứng đầy đủ các tính năng, chức năng được quảng cáo hay không?

Chất lượng: Sản phẩm/dịch vụ có đạt được chất lượng được quảng cáo hay không? Chất lượng này có đáp ứng được mong đợi của khách hàng hay không?

Độ tin cậy: Sản phẩm/dịch vụ có đảm bảo độ tin cậy và an toàn hay không?

Thương hiệu: Sản phẩm/dịch vụ có được xây dựng thành một thương hiệu đáng tin cậy và tốt hay không?

Giá cả: Sản phẩm/dịch vụ có giá cả phù hợp với chất lượng và đối tượng khách hàng mục tiêu hay không?

Dịch vụ hậu mãi: Sản phẩm/dịch vụ có đảm bảo được dịch vụ hậu mãi tốt hay không?

Tiện ích: Sản phẩm/dịch vụ có mang lại tiện ích cho khách hàng hay không?

Cách thức cung cấp: Sản phẩm/dịch vụ được cung cấp theo cách thức nào, phù hợp với đối tượng khách hàng hay không?

Phản hồi khách hàng: Khách hàng đánh giá sản phẩm/dịch vụ ra sao? Có phản hồi tích cực hay tiêu cực không?

Từ những yếu tố trên, bạn có thể đánh giá tổng quan về sản phẩm/dịch vụ và đưa ra kết luận về việc nên hoặc không nên sử dụng sản phẩm/dịch vụ đó.

4 Tổ chức nhân sự

Việc đánh giá lại cấu trúc tổ chức là một bước quan trọng trong quá trình quản lý tổ chức. Bằng cách đánh giá lại cấu trúc tổ chức, doanh nghiệp có thể đánh giá được hiệu quả hoạt động của tổ chức, xác định những vấn đề và mối đe dọa đối với sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các giải pháp cải tiến phù hợp.

Dưới đây là một số bước cơ bản để đánh giá lại cấu trúc tổ chức:

  • Xác định mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp để đánh giá xem cấu trúc tổ chức hiện tại có đáp ứng được yêu cầu hay không.
  • Phân tích các quy trình làm việc và mối quan hệ giữa các bộ phận để đánh giá khả năng tương tác giữa các bộ phận và đưa ra các giải pháp cải tiến.
  • Đánh giá hiệu suất làm việc của từng bộ phận để xác định những bộ phận nào đang làm việc tốt, những bộ phận nào cần cải tiến.
  • Tìm kiếm những ý kiến đóng góp từ các nhân viên và lãnh đạo để đánh giá khả năng thích ứng của tổ chức.
  • Đánh giá lại sự phân chia trách nhiệm và quyền hạn của các bộ phận để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý.
  • Đưa ra các giải pháp cải tiến phù hợp để tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chức như thay đổi cấu trúc tổ chức, phân chia lại nhiệm vụ, tăng cường đào tạo và phát triển nhân viên, và nâng cao chất lượng quản lý tổ chức.

5 Quy trình phối hợp và kiểm soát

Quy trình phối hợp và kiểm soát là một phương pháp quản lý để đảm bảo sự phối hợp giữa các bộ phận và các hoạt động trong một dự án hoặc quá trình kinh doanh. Nó cũng đảm bảo rằng các hoạt động được thực hiện theo đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu được đặt ra. Quy trình phối hợp và kiểm soát bao gồm các bước sau:

Xác định các bộ phận, nhân viên và các hoạt động cần phối hợp trong quá trình kinh doanh hoặc dự án.

Thiết lập các kế hoạch và tiêu chuẩn để đảm bảo sự phối hợp giữa các bộ phận và các hoạt động.

Phân công trách nhiệm cho từng bộ phận và nhân viên để đảm bảo sự phối hợp và sự hoàn thành các nhiệm vụ đúng thời hạn.

Kiểm soát và giám sát quá trình phối hợp bằng cách đánh giá các hoạt động, xác định các vấn đề và đưa ra các giải pháp.

Đưa ra các quyết định và điều chỉnh khi cần thiết để đảm bảo sự phối hợp và kiểm soát được thực hiện hiệu quả.

Đánh giá và phân tích kết quả để cải thiện quá trình phối hợp và kiểm soát trong tương lai.

Cập nhật các kế hoạch và tiêu chuẩn để đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu mới.

Quy trình phối hợp và kiểm soát đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sự phối hợp giữa các bộ phận và các hoạt động, giúp tăng cường hiệu quả hoạt động và đạt được mục tiêu kinh doanh.

6 Pháp lý doanh nghiệp

Pháp lý doanh nghiệp là tập hợp các quy định pháp luật quy định về thành lập, hoạt động và giải thể doanh nghiệp. Nó đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp được thực hiện đúng các quy định pháp luật và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

Các quy định pháp lý liên quan đến doanh nghiệp bao gồm:

Quy định về việc thành lập doanh nghiệp: Bao gồm các quy định về loại hình doanh nghiệp, quy trình đăng ký kinh doanh, thủ tục pháp lý và các yêu cầu về vốn điều lệ, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh…

Quy định về hoạt động của doanh nghiệp: Bao gồm các quy định về thuế, lao động, bảo hiểm xã hội, văn hóa doanh nghiệp, quản lý tài chính và kế toán, bảo vệ môi trường…

Quy định về giải thể doanh nghiệp: Bao gồm các quy định về thủ tục pháp lý, trả nợ, phân phối tài sản…

Các doanh nghiệp cần tuân thủ đầy đủ các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động của mình để tránh các rủi ro pháp lý và bảo vệ quyền lợi của mình cũng như của các bên liên quan. Ngoài ra, các doanh nghiệp cần cập nhật thường xuyên các quy định mới liên quan đến pháp lý để áp dụng cho hoạt động của mình một cách hiệu quả.

7 Tài chính và thuế

Tài chính và thuế là hai lĩnh vực quan trọng và liên quan mật thiết đến hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp.

Tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý, phân tích và đưa ra quyết định về các vấn đề tài chính của doanh nghiệp. Các hoạt động tài chính bao gồm quản lý tài sản, quản lý nợ và vốn, quản lý tiền mặt và đầu tư.

Để đảm bảo hoạt động tài chính của doanh nghiệp được thực hiện đúng các quy định pháp luật, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định về kế toán, báo cáo tài chính, thuế và các quy định khác liên quan đến tài chính.

Thuế là khoản chi phí không thể tránh khỏi của doanh nghiệp và đóng góp quan trọng cho ngân sách quốc gia. Các loại thuế mà doanh nghiệp phải đóng gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt…

Việc quản lý thuế đòi hỏi doanh nghiệp phải nắm rõ các quy định thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình, đưa ra các biện pháp tối ưu hóa chi phí thuế, tránh rủi ro pháp lý liên quan đến thuế và tuân thủ đầy đủ các quy định về báo cáo thuế.

Tài chính và thuế là hai lĩnh vực cực kỳ quan trọng và đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và phát triển doanh nghiệp. Việc quản lý tài chính và thuế đúng cách sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

Ngoài ra còn phải xem xét nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài khác

Xem thêm 
Nghiên cứu tính khả thi trong bất động sản
Liên hệ:

———–

KC Partnership Consultant

62A Phạm Ngọc Thạch P.Võ Thị Sáu Q.3 TP HCM

Hotline: 0989.676.498

Email: info@kcpconsultant.com

Website: kcpconsultant.com